lean szkolenia

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. produkty do lean Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie trwonienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i używanych surowców. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.