Wyznaczkiem luksusu są dla większości hotele oferujące usługi na bardzo wysokim poziomie. Przepych są jednak coraz mniej widoczne. Ekskluzywność danego hotelu można scharakteryzować w sposób elegancki, choć dla osób spoza elity słabo dostrzegalny. Hotel o podwyższonym standardzie