lean Archive

lean szkolenia

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo

produkty do lean

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno